Stowarzyszenie Trzy Kropki

Cele działania Stowarzyszenia:

Wspieranie i prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej na rzecz:
1. Ochrony i popularyzacji historycznego i kulturowego dziedzictwa  narodowego;
2. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski;
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej;
4. Zabezpieczanie i ewidencjonowanie miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski;
5. Promowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami;
6. Promocji i organizacji wolontariatu
Copyright Nazwa.pl